DELA
Foto: Jonas Edsvik

Hammarland ska folkomrösta om kommunsammanslagning

Hammarlänningarna ska i oktober få rösta om kommunens framtid. Klart är att de förtroendevalda enhälligt säger nej till landskapsregeringens förslag.
Hammarlands fullmäktige beslöt, efter omröstning (10-4), att en folkomröstning om kommunstrukturen ska äga rum den 29 oktober nästa höst. Då ska invånarna få tycka till om de vill att Hammarland fortsätter som självständig kommun, sammanslås enligt landskapsregeringens förslag eller om de önskar en kommunsammanslagningen med någon annan kommun.

I tisdags hade kommunstyrelsen möte där folkomröstningen diskuterades.

– Vi måste göra inledande åtgärder eftersom tidtabellen är ganska snäv med tanke på att sommaren kommer emot, säger Kurt Carlsson, Hammarlands kommundirektör.

I augusti kommer fullmäktige att fatta beslut om omröstningsfrågornas utformning.

– Det är jätteviktigt att frågorna inte motsätter sig varandra. Styrelsen kommer att tillsätta en grupp av förtroendevalda som ska arbeta vidare med frågorna och så kommer experter att höras, säger Carlsson.

Det ser ut som om flera åländska kommuner kommer att arrangera folkomröstningar gällande kommunstrukturreformen.

– Vad jag kan dra mig till minnes så har ingen kommun på Åland tidigare arrangerat en folkomröstning, säger Carlsson.

I höst blir det klart vad gemene hammarlänning anser i kommunstruktursfrågan. Politikerna verkar dock vara överens – ett enigt fullmäktige motsatte sig landskapsregeringens förslag på det senaste mötet.

– Vi tar också upp i vårt yttrande att landskapsregeringens meddelande genomsyras av den flera årtionden gamla tanken att Åland ska byggas på axeln Mariehamn-Jomala-Godby. Det gör Hammarland till ett reservat där bosättningen, företagsamheten och servicen tynar bort. Vi motsätter oss också att man kan lagstifta bort fria kommuner, säger Carlsson.

Han säger att man i Hammarland gör och har gjort satsningar på bostadsområden och ifall servicen försvinner så kommer det att få konsekvenser för inflyttningen.