DELA
Foto: Jonas Edsvik

Hammarland och Eckerö dryftar högstadium i kväll

Det skrider allt närmare för bygge av en egen högstadieskola för Hammarland och Eckerö.

I kväll ska kommunernas styrelser och fullmäktige träffas för att diskutera ärendet.
Hammarlands kommunfullmäktige har i budgeten för år 2019 upptagit följande anslag om 100 000 euro: ”Projektering och utredning av en cirka 1 200 kvadratmeter stor högstadieskola tillsammans med Eckerö kommun.”

I tisdags höll Saltviks tidigare bildningschef Patrik Larsson en föreläsning för fullmäktige om möjligheten för egen skola. Han har gjort en utredning om detta.

– Sen ska kommande fullmäktige ta ställning till om vi ska sätta igång skissritningar och ta fram en bättre kostnadsbudget på hela skolbygget, säger styrelseordförande Tomas Blomberg.

Men i Eckerö kommun råder det delade åsikter om hur man ska gå vidare med skolplanerna.

– Det finns inte direkt konsensus, säger Anders Svebilius, fullmäktigeordförande.

Läs mer i torsdagens Nya Åland!