DELA
Foto: Jonas Edsvik

Grundstötningen är färdigutredd