DELA

Arbetarskyddet utreder ännu Grace-dykning

Det var i slutet av november som arbetarskyddsingenjör Henning Karlsson tog emot anmälan om att en av dykningarna på Grace inte gjorts regelmässigt.
Karlsson har varit i kontakt med alla parter och utreder fortsättningsvis, men har inte uppdagat något alarmerande hittills.