DELA

Grannar begär utredning om WHA-buller

Boende i närheten av WHA har lämnat in ett krav på en miljöutredning om bullernivåer och ljusförorening från arenan.

Enligt klagomålet som har överförts till ÅMHM överskrider bullret från WHA de tillåtna gränserna.
Personerna bakom kravet uppger att bullernivåerna kan överskrida de tillåtna gränserna under hela dagar, både under helger och vardagar.

Det är främst fråga om ljud från högtalare, det vill säga musik och speakerröst. Under fotbollsmatcher uppges även supportrarnas trummor orsaka ljudförorening.

Utöver ljudet störs grannarna även av arenans starka strålkastare som i vissa fall lyser rakt in genom fönstret till deras bostäder.

Personerna har även tidigare varit i kontakt med myndigheterna om bullret från arenan. Det har resulterade i nya riktlinjerna för arenans användare. Staden lovar även att beakta klagomålen och planerar förbättringar i samband med arenans ombyggnad.

Inför nästa säsong uppger staden att man ska justera och rikta in alla högtalare. Alla som använder ljudanläggningarna, det vill säga WHA:s hyresgäster, ska även informeras om de nya riktlinjerna.

Enligt personerna som undertecknat kravet på en miljöutredning har de nya riktlinjerna inte hjälpt och situationen är den samma som tidigare. De anser att verksamheten bryter mot en rad lagparagrafer och utgör miljöbrott.

Läs mer i måndagens Nya Åland!