DELA

Friidrottens framtid på WHA ännu oklar

Både fotboll och friidrott på WHA, men inte enligt de alternativ som har tagits fram av Mariehamns kultur- och fritidsförvaltning.

Kultur- och fritidsnämnden vill i stället ha en större fotbollsplan, fler löparbanor och göra Idrottsgatan till gårdsgata.
Debatten kring hur stor plats fotbollen respektive friidrotten ska ha på WHA i Mariehamn har länge diskuterats och debatterats. Nu har stadens kultur- och fritidsförvaltning utrett vilka olika platser och alternativ som kan vara möjliga. Antingen skulle friidrotten flyttas till Ytternäs sportfält alternativt till Backebergs sportfält och fotbollen blir ensam på WHA.

Förvaltningen tog även fram tre olika förslag där båda idrotter får plats på WHA, men i nytt format. Kultur- och fritidsnämnden är inte nöjd med något av förslagen och har återremitterat ärendet till tjänstemännen.

Läs mer i dagens Nya Åland!