DELA

Vi måste sluta fred med naturen

FN:s generalsekreterare Antònio Guterres uppmanade oss att sluta föra krig mot naturen förra veckan efter att Meteorologiska världsorganisationen (WMO) kommit med en ny larmrapport om att 2020 kommer att bli ett av de varmaste åren i mäthistorien. Jorden har feber!

Vi har hittills huggit bort 85 procent av den ursprungliga skog som en gång täckte vår planet. Skog och träd som hjälper våra lungor att må bra. Det är heller ingen självklarhet längre att den biologiska mångfalden återuppstår på ett kalhygge bara för att vi planterar dit nya träd.

En annan larmrapport från forskarna är att strömmingen i Östersjön minskar drastiskt. Den som finns kvar är oftast liten och för tidigt könsmogen. Strömmingen fiskas upp i enorma mängder och görs till fisk- och annan djurmat. Ett gigantiskt rovfiske som orsakar obalans i det naturliga fiskbeståndet i Östersjön.

I jordbruket används kemikalier, bland annat det omtvistade glyfosatet. Lagtingsledamot Simon Påvals (Lib) kom med förslaget att Åland skulle införa ett regionalt förbud mot gyfosat som mestadels används som ogräsgift, vilket flera ledamöter argumenterade emot. Tack Simon Påvals för att du lyfte frågan! För övrigt har inte ekologisk odling ens nämnts under hela budgetdebatten. Som om den inte skulle vara möjlig. Trots att det bevisats så gott som över hela världen.

Därför kändes också utdelningen av nobelpriset åt uppfinnarna av gen-saxen 2020 som en stor besvikelse då GMO inte är tillåtet i ekologisk odling. Jag ser gen-saxen som ett tveeggat svärd. Insekt- och småfågeldöden breder ut sig, likaså pandemier, utan att vi vet tillräckligt om orsakerna. Ytterligare ett experiment med naturen som vi inte kan se följderna av.

Några glädjeämnen måste jag ändå ha med. Alla skogsvandrare på Stornäset i Kastelholm som lyriskt berättat om sina vandringar där, i våra gästböcker eller då jag mött dem på någon stig. Att boken Sankt Olof i år har skogen som tema. För jag tror på att det är lättare att sluta fred med något vi lärt känna än med något okänt.

ISABEL KVARNFORS