DELA
Foto: PRIVAT<07_Bildrubrik>FÖRNEKAR ANSVAR Viking Grace befälhavare Magnus Thörnroos skriver i sjöförklaringen att varken han själv eller besättningen förorsakat eller bidragit till sammanstötningen med en taxibåt i april 2014.

Grace-kaptenen: ”Kunde inte förutses”

Taxibåten körde rakt mot Grace och gjorde ingen ansats att väja och en ljudsignal från Grace hade inte haft någon effekt.

Det skriver befälhavare Magnus Thörnroos i Viking Grace sjöförklaring som nu offentliggjorts.
Olyckan inträffade den 19 april 2014. Befälhavare Magnus Thörnroos var vid tillfället sysselsatt med fartygsledningsgruppens säkerhetsrond.

”Klockan 12.08 blev jag kallad till bryggan på grund av en sammanstötning, och jag befann mig på bryggan inom två minuter”, skriver han i sjöförklaringen.

Taxibåten observerades först av vaktstyrman.

”Samtliga på bryggan kunde då se hur båten fortsatte att köra rakt mot fartyget. Under tiden båten observerades av bryggbefälet skulle det utan tvekan ha funnits möjlighet för den att hinna göra en undanmanöver, men till bryggbefälets stora förvåning behöll båten sin höga fart och kurs rakt på Viking Grace utan att visa några som helst tecken på att vidta åtgärder för en undanmanöver.

/…/

Under den korta tid som förlöpte fanns det inte någon konkret möjlighet för Viking Grace att kontakta eller uppmärksamma båten genom anrop på VHF eller genom ljudsignal, det hade helt enkelt inte hunnit ha någon effekt.”

Läs mer i papperstidningen!