DELA
Foto: Madelen Holmström<07_Bildrubrik>ÅLANDSVÄN Göran Persson besöker ofta landskapet, här tillsammans med hustrun Anitra Steen som före detta generalkonsul Ingrid Iremarks gäster för några år sedan.

Göran Persson: Jag gillar Åland

– Jag gillar Åland, säger Sveriges före detta statsminister Göran Persson.

Det är ett av fyra skäl till att han vill sitta i Ålandsbankens styrelse.
Då Ålandsbankens aktieägare samlas till bolagsstämma den 16 april får man ta ställning till ett tungt namn då styrelsen skall utses: Göran Persson.

Persson har lång erfarenhet av finansvärlden och är i dag bland annat styrelseordförande i det statliga Sveaskog ab, Sveriges största skogsägare. Han har suttit i Sveriges riksdag och i regeringen som skolminister, finansminister och statsminister.

Det är bankens nomineringskommitté som för fram Perssons namn.

– Jag får rätt många frågor om uppdrag av den här typen, de allra flesta tackar jag nej till. Det här är ett uppdrag jag gärna vill ta och det av fyra skäl, säger Göran Persson då Nya Åland undrar hur han reagerade då han blev tillfrågad.

– För det första, jag gillar Åland och jag har gjort det länge. För det andra, Ålandsbanken är en mycket speciell bank. Banken är en spännande kombination mellan sparbank och affärsbank, den är förankrad på Åland och har lyckats etablera sig i både Sverige och Finland.

Det tredje skälet som Persson lyfter fram är hans personliga intresse för finansfrågor.

Läs mer i papperstidningen!