DELA
Foto: Jonas Edsvik

Starkt fjolår för ÅAB- höjd dividend föreslås

Ordet ”ökande” återkommer i all punkter  när Ålandsbanken i dag presentererar sin bokslutskommuniké för perioden januari – december 2021. Dessutom föreslås en höjd dividend.

”Vi kan redovisa ytterligare ett år av stark volymtillväxt, inlåningen +13 procent och utlåningen +9 procent. De placeringar vi förvaltar åt våra kunder växte under året med 32 procent till 9 826 miljoner euro. Ett starkt nettoinflöde av nya kundvolymer bidrog med 840 miljoner euro. Även rörelseresultatet förbättrades kraftigt, +24 procent till 49,2 miljoner euro.

Resultatförbättringen i kombination med våra nya finansiella mål gör att vi föreslår en höjd dividend, +55 procent till 1,55 euro/aktie + en tilläggsdividend på 0,45 euro/aktie med anledning av försäljningen av merparten av vår svenska bolånestock.”

Skriver vd Peter Wiklöf i kommunikén som blev offentlig nu klockan 9 på onsdagsmorgonen.

Läs mer i torsdagens Nya Åland.


Januari-december 2021 jämfört med januari-december 2020

  • Rörelseresultatet ökade med 24 procent till 49,2 miljoner euro (39,7).
  • Räntenettot ökade med 6 procent till 62,2 miljoner euro (58,9).
  • Provisionsnettot ökade med 19 procent till 79,0 miljoner euro (66,3).
  • Kostnaderna ökade med 15 procent till 121,9 miljoner euro (105,6).
  • Nedskrivningar av finansiella tillgångar (netto inklusive återvinningar) uppgick till 4,9 miljoner euro (4,9) motsvarande en kreditförlustnivå på 0,12 procent (0,11).
  • Avkastningen på eget kapital efter skatt (ROE) ökade till 14,0 procent (11,6).
  • Resultatet per aktie ökade med 26 procent till 2,55 euro (2,02).
  • Kärnprimärkapitalrelationen minskade till 12,1 procent (14,3 den 31 december 2020).
  • Dividend: Styrelsen föreslår att som ordinarie dividend för verksamhetsåret 2021 utbetala 1,55 euro per aktie, motsvarande 61 procents utdelningsandel, samt en tilläggsdividend om 0,45 euro per aktie.
  • Framtidsutsikter: Rörelseresultatet för 2022 förväntas bli i nivå med 2021.

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp