DELA
Foto: Ari Sundberg/SPT

”God beredskap” för corona i Finland

Finland har god beredskap om coronaviruset sprids.

Det är regeringens bedömning efter att den fick en omfattande lägesrapport. Statsminister Sanna Marin (SDP) har informerat riksdagen.
Riksdagsgrupperna fick också ta del av den lägesrapporten om virusets spridning som gjorts av Institutet för hälsa och välfärd.

Efter att viruset börjat spridas i Europa har regeringen fattat beslut om ytterligare samordning, meddelar statsrådets kansli.

– Inom statsrådet tillsätts en covid-19-samordningsgrupp, vars mandat gäller tills vidare. Gruppen består av kanslicheferna och beredskapscheferna vid de ansvariga ministerierna som är social- och hälsovårdsministeriet, arbets- och näringsministeriet, utrikesministeriet, inrikesministeriet, finansministeriet och kommunikationsministeriet.

I statsbudgeten för 2020 har 8,9 miljoner reserverats för extra utgifter som föranleds av motsvarande sjukdomslägen som i fråga om det nya coronaviruset. Regeringen är beredd att vid behov täcka eventuella extra kostnader för coronaviruset i en tilläggsbudget. (pd)