DELA

Geta öppnar skolan för ellösa

Geta skola är öppen för de personer som behöver vatten, el eller dusch hela veckan , meddelar kommunen. De Getabor som eventuellt ännu är fast i sina hem, till exempel på grund av nedfallna träd, uppmanas att genast ta kontakt med kommunkansliet för att få hjälp.

Skolan är olåst måndag-fredag klockan 8-16  och invånare uppmanas att gå in på baksidan av skolan där omklädningsrum och duschar finns.

Även äldreboendet Geta Hemgård är öppen för allmänheten under veckan om någon behöver dusch, el eller vatten. De har öppet även på kvällarna efter att skolan är stängd, men man måste ta kontakt med Hemgården för att få tillgång till utrymmena.

Äldre i Geta kommun som behöver hjälp, till exempel en varm plats att sova, uppmanas också ta kontakt med Hemgården.

Övriga invånare som behöver nödinkvartering eller ännu sitter fast i sitt hem ska kontakta Geta kommunkansli så fort som möjligt för att få hjälp.

Vid geta kommun jobbar man som bäst med en åtgärdsplan för de nerfallna träd som ligger vid de kommunala vägarna.