DELA
Foto: Erkki Santamala

UPPDATERING: Såhär påverkas skärgårdsfärjorna

Viggen står stilla i Osnäs på grund av tekniskt problem. Mer information kommer.

Simskäla linfärja kör inte för tillfället och ligger i det södra fästet. Man väntar på att vägunderhållet kommer och undersöker problemet.

Skarven började gå igen klockan 12.00 från Degerby. På grund av vädret kör den via Hjulgrund där farleden är större, vilket orsakar vissa förseningar i turlistan. Trafiken har varit inställd i väntan på att landsvägarna åter är säkra och farbara.

Alfågeln ställde in samtliga avgångar till och med avgången klockan 15.15 från Torsholma.

Knipan körde en nyinsatt tur klockan 14.30 från Hummelvik till Torsholma, men inte via Lappo. Turen kombinerar med Viggens avgång klockan 18.00 från Åva.

Gudingen ställde in sin avgång klockan 12.00, men återupptog trafiken klockan 15.00 från Kökar. På den turen angjorde färjan inte Överö, Husö eller Kyrkogårdsö.

Skiftets avgång klockan 18.15 angör inte Överö eller Kyrkogårdsö.

Doppingen trafikerar tills vidare endast om det är nödvändigt.

Töftölinjenoch Enklingelinjen kör alla enbart brådskande och nödvändiga turer, tills vinden har avtagit.