DELA

Fritt fram för fiskodling vid Skrovsö

Tillståndet för fiskodling vid Föglö Skrovsö följer lagen, det meddelar förvaltningsdomstolen idag, tisdag.

Domstolen har behandlat det besvär som lämnades in av sammanlagt 25 personer som äger mark- och vattenområden i närheten.

Det var i april 2014 som Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM) beviljade tillstånd för en omstrukturering av befintliga fiskodlingar, där odlingskapacitet flyttas från odlingsplatser vid Bergö i Lemland samt Norrboda och Ängösund i Lumparland, till bland annat en ny odlingsplats utanför Skrovsö i Föglö. Flytten till den nya odlingsplatsen överklagades till förvaltningsdomstolen.

I domen står bland annat:
”Domstolen ansåg ändå att den aktuella omstrukturering inte stod i strid med vattendirektivet, utan snarare främjade uppnående av dess målsättning. Med tanke på vattenkvalitet hade förbättringarna som följer av omlokaliseringen bedömts överstiga den ökade belastningen vid Föglöfjärden, och flytten från inner- till ytterskärgård följde också den förvaltningsplan landskapet antagit med stöd av vattendirektivet.
Den nya platsen var överlag väl lämpad för odlingsverksamhet. Det gick trots allt inte helt att utesluta att skyddat belägna vattenområden närmast odlingsplatsen i öster under ogynnsamma väderleksförhållanden periodvis kan påverkas negativt. Domstolen ansåg dock att tillståndsvillkoren och uppföljningen efterhand var tillräckliga för att säkerställa att oskälig olägenhet inte uppstår.”

Förvaltningsdomstolens beslut får överklagas till högsta förvaltningsdomstolen.

Anna Björkroos

(Bilden är tagen i ett annat sammanhang)