DELA
Foto: Theresa Axén
Årets Kastelholmssamtal försiggick på distans. På skärmarna från vänster Tarja Halonen, Jan Eliasson och Björn Vikström. På plats i studion Sia Spiliopoulou-Åkermark.

Freden kräver förtroende och dialog

– Ordet är vårt viktigaste instrument, så vi måste värna dialogen och diplomatin.