DELA
Foto: Stefan Öhberg
Boken "Styr ålänningarna sitt öde" trycks i 300 exemplar och lanseras på en tankeverkstad på Alandica på onsdag. Från vänster Ålands fredsinstituts informatör Liz Lindvall, skribenten Richard Palmer, fredsinstitutets direktör Sia Spiliopoulou Åkermark och skribenten Maria Ackrén.

Demokratibok med många vinklar

Spannet är brett, från Gränsbevakningens befogenheter på Åland till bråk om en hundgård på den åländska landsbygden. Allt ses ur ett demokratiperspektiv i en ny bok.