DELA
Foto: Jonas Edsvik

Frågor och svar om coronavaccinering

Coronavaccineringen på Åland startade i går.
Många frågor på gårdagens presskonferens berörde detta.

De svarande är landskapsläkare Knut Lönnroth (KL) och hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen (JP).

Vilken personal prioriteras för vaccinering bland äldreboenden?

– All personal på äldreboenden är prioriterad. Först personal och boende på institutioner, sen ESB och sen hemtjänstpersonal. Men i princip så tillhör alla högsta prioriteringsgruppen, och vi har en förhoppning om att vaccinet ska räcka till nästan alla under den här månaden. (KL)

Hur säkra är vaccinerna, vilka kan biverkningarna bli?

– Det är flera miljoner som har vaccinerats nu, och upplägget är att allt ska rapporteras. Vaccinerar man miljontals människor så kommer saker oundvikligen att hända – folk kan bli sjuka slumpmässigt vid vaccinationstillfället eller strax efter. Den kliniska prövningen omfattade 40 000 personer och man hade väldigt rigorös uppföljning så därifrån kan man dra mycket slutsatser. Men uppföljningen måste fortsätta, och det går just nu inte att utesluta sällsynta biverkningar som kan drabba enskilda individer. (KL)

När man har blivit vaccinerad, kan man då få lindrigare reserestriktioner? Hur ska man bevisa att man fått vaccinet?

– Vi väntar på rekommendationer från THL och från Europeiska smittskyddscentret. Jag skulle bli förvånad om det inte blev ändringar av rekommendationen av frivillig karantän vid inresa. Men eftersom det behövs två doser och man dessutom måste vänta litet till så är det åtminstone tre veckor tills man behöver komma med den typen av information. (KL)

Hur får man reda på när man ska ta vaccinet?

– Vi går ut med information nästa vecka. Man behöver inte fundera – när vi kommer till riskgrupper, andra åldersgrupper och hela befolkningen så får man veta. Vi informerar allteftersom. (JP)

Vad händer om det blir allvarliga följder av vaccinet?

– Sjukvården har direkt beredskap att ta hand om eventuella allergiska reaktioner. Skulle det dyka upp allvarliga men sällsynta biverkningar blir det en fråga om ersättning till patienten. Men jag vill inte spekulera i det. Än så länge talar allt för att vaccinet är så säkert som ett vaccin kan vara, och det är rigoröst testat. (KL)

Om man haft covid-19, ska man ändå vaccineras, och behöver man fortsätta använda munskydd?

– Genomgången infektion finns ännu inte listat som kriterium för att inte bli vaccinerad. Men när vi kommer till den tredje prioriteringsgruppen kan man tänka sig att de som genomgått en infektion under de senaste sex månaderna kanske inte ska stå först i kön. Men vi vet ännu inte hur lång tid man har ett skydd efter en genomgången infektion. För att göra det enklare blir nog alla inkluderade i vaccinationsstrategin, sen kanske man kan göra lite undantag. När det gäller munskydd på allmän plats så gör den första vaccindosen ingen skillnad. Eventuellt när man fått båda doserna och fått ett fullgott skydd så kan man ändra rekommendationerna. (KL)

Hur skiljer sig skyddet mellan dos 1 och dos 2?

– Det enda vi vet säkert är att man har 95 procents skydd när man fått båda doserna, och låtit det gå lite tid efter den andra dosen. Till dess ska man definitivt följa alla rekommendationer och restriktioner och inte ens fundera på att göra något annat. (KL)

Vad kan göra att vaccinationen tar tid, brist på vaccin eller på personal?

– Det som sätter gränser just nu är tillgången på vaccin och inget annat. Om det senare blir så att det finns tre vacciner som börjar levereras, och vi kommer till den tredje gruppen – alltså resten av befolkningen – då behövs förstås planering om inte flaskhalsar ska uppstå. (KL)

– Vi har en hel del personal som har rätt att vaccinera och en lista på personer som kan kallas in som hjälp. Vi har också stor hjälp av företagshälsovården. Resurser finns, det är nog snarare tillgången på vaccin som kan bli en utmaning. (JP)

Gäller alltjämt att man kan bli smittad om man vistas i närheten av en smittad person i 10-15 minuter, eller har det ändrats?

– I smittspårningen måste man dra gränsen nånstans, och den gränsdragningen gäller fortfarande. Sannolikheten ökar ju längre tid, ju kortare avstånd och ju mer slutet rum. (KL)

Kan ni säga något om åldern på de fall som Åland haft hittills?

– Vi har väntat på att få tillräckligt med fall för att kunna göra en ordentlig analys. Det är väldigt få över 70 som smittats på Åland, kanske bara en eller två. Det är en viktig förklaring till varför det är så få som behövt sjukhusvård, och ingen på IVA och ingen som dött. Uppenbarligen har man lyckats hindra smittan från att komma in bland de allra äldsta. En eloge till alla – vårdare såväl som anhöriga – som gjort att vi lyckats undvika det. Men risken finns kvar och därför fortsätter vi med de här rigorösa restriktionerna. (KL)

 

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp