DELA
Foto: Annika Orre

Förslag om ny fond för ÅHS-helikoptern

Det nuvarande systemet för luftburna ambulanstransporter är bäst men kan utvecklas om det beviljas pengar.

Det framkommer i ÅHS förstudie inför den nya upphandlingen.
ÅHS kontrakt med Skärgårdshavets helikopterservice, SHT, löper ut om ett år. En intern grupp med klinikchef Runo Härgestam i spetsen har nu granskat vilken typ av flygburen ambulanstransport man ska gå in för då verksamheten ska upphandlas på nytt. Utredningen presenteras i en förstudie och ska fungera som grund för besluten.

Gruppen konstaterar att allt pekar mot att ÅHS än en gång ska upphandla en egen helikopter och gå in för ett så kallat All inclusive-avtal för fem år. Helikoptern ska också i fortsättningen vara tillgänglig 24 timmar i dygnet hela året, det vill säga alltid då vädret tillåter flygningar.

Både polisen och brandmyndigheterna har vid några få tillfällen årligen behov av helikopter för att att till exempel söka efter försvunna personer eller brandhärdar eller för att snabbare kunna transportera rökdykare eller annan personal till skärgården.

En samverkan är möjlig, konstaterar man i förstudien, men då måste ersättningsfrågan först klargöras.

Förslaget är att man grundar en gemensam fond.

– Det beräknas kosta cirka 20 000–30 000 euro per år och sänka tröskeln för att snabbt få ut resurser till nödställda i skärgården.

Fonden kunde finansieras av till exempel landskapet.

Läs mer i måndagens Nya Åland!