DELA

Många begärde ut journaler efter intrång

Efter det uppmärksammade fallet med en ÅHS-anställd sjukskötare som gick in och olagligt läste patientjournaler är det många som begärt ut sina egna uppgifter för att kontrollera vem som läst dem.

– Det är många, tiotals, säger vårdchef Sirpa Mankinen till Nya Åland.
Några nya fall av intrång har inte uppdagats och inga nya anmälningar har gjorts.

I fjol polisanmälde ÅHS totalt sex olika journalintrångsfall, varav ett var exceptionellt stort där den anställda hade gjort många hundra intrång i två patienters journaler under perioden februari – oktober.

Sjukskötaren sade upp sig när hon annars hade fått sparken. Fallet anmäldes även till tillsynsverket Valvira.

– Vi vet att Valvira arbetar med fallet då de begärt och fått skriftlig komplettering av ÅHS, säger Mankinen.

Den aktuella sjukskötaren finns ännu i Valviras register och har således rätt att utöva sitt yrke.

Läs mer i måndagens Nya Åland!