DELA
Foto: Erkki Santamala

Församlingarna delar upp allhelgonafirandet

En av de allra viktigaste högtiderna under hela kyrkoåret står för dörren.
De åländska församlingarna väljer olika sätt att anpassa allhelgonafirandet till rådande förhållanden så att så många som möjligt kan delta.