DELA
Foto: Erkki Santamala
Det kan bli färre gudstjänster när församlingarna fusionernas. På bilden ses Vårdö kyrka som efter årsskiftet blir en del av Norra Ålands församling.

Jobben kvar när församlingar går ihop

Inga arbetsplatser försvinner när fyra åländska församlingarna blir två vid årsskiftet.Och skattöret för medlemmar i de svagare församlingarna kan komma att sänkas.