DELA
Foto: Madelen Holmström<07_Bildrubrik>SOLSKENSHISTORIA Montrealprotokollet har sett till att ozonlagret är väg att återhämta sig. Nu är fråga, om samma politiska framfötter kan visas i klimatfrågan.

Fler solceller på landskapstak

Taket vid museilagret i Ribacka invid Kastelholm har fått solceller. Det är det andra av landskapets tak som blivit försedd med solpaneler. Det första var Ålands fiskevårdscentrum iSund Guttorp. Gemensamt för bägge fastigheter är att de är energiintensiva.