DELA
Foto: Jonas Edsvik

Äldrelagen splittrar regeringsblocket

Kravet om 0,7 arbetstagare per klient inom äldreomsorgen delade lagtinget när förslaget till äldrelag togs upp för debatt på måndagen.

Minister Wille Valve (MSÅ) backade från förslaget och möttes av högljudda protester från Socialdemokraterna, medan Centern var positiva.
När förslaget till äldrelag skickades ut på remiss till bland annat alla kommuner fanns två förslag till personaldimensionering. Det ena är ett krav på en personaltäthet på 0,7 per klient under dygnet vid enheter med dygnet runt-verksamhet. Det andra alternativet var en skrivning som fastslår att verksamheter ska ha ”tillräcklig” personal dygnet runt.

Ur remissvaren framkommer det att 13 av kommunerna inte vill se en siffra fastslagen i lag. Till exempel i Mariehamn menar man att skrivningen utan en fastslagen siffra ger mer utrymme för flexibilitet.

När social- och hälsovårdsminister Wille Valve presenterade förslaget för lagtinget meddelade han att landskapsregeringen beslutat att gå in för alternativet som inte fastslår personaldimensioneringen med en siffra. Beslutet motiverar han med de utlåtanden som kommit fram under remissrundan.

– Det finns per definition vissa utmaningar för verksamheterna när man säger 0,7 eller någon annan siffra.

Han pekade också på praktiska problem med en specifik siffra, till exempel att man måste ha samma personaltäthet nattetid såväl som dagtid.

– Det kostar förstås pengar, men blir ingen kvalitetshöjning.

Regeringsblocket splittrat

I debatten var framför allt Socialdemokraterna kritiska till att man tagit bort kravet på en personaldimensionering på 0,7.

– Jag blir faktiskt väldigt förbryllad när jag hör minister Wille Valves anförande om regeringsförslaget. Det är ju ändå ministerns egen lag som han presenterar. Varför argumenterar man emot en personaldimensionering när man de facto nu har kommit överens i regeringen att man ska se över det här och jobba för det?

Hon påtalade det nya regeringsprogrammet på rikssidan som fastslår en personaldimensionering på minst 0,7.

– Jag förstår inte riktigt varför man på det här sättet vill göra de gamla rädda för att bli gamla.

Från oppositionen lyfte man funderingar kring ålderskategorierna i lagförslaget, men var ändå positiva till att inte fastslå personaldimensioneringen.

Centerns Veronica Thörnroos (C) efterlyste ekonomiska analyser över vad förslaget skulle innebära för kommunerna, men gav också beröm.

– Jag vill ge en eloge för att landskapsregeringen i alldeles sista sekund har plockat bort kravet om 0,7 person per klient. Det vore mycket oklokt att i dagsläget med det beredningsmaterial som finns gått in för något sådant i lagstiftningen.