DELA
Foto: Jonas Edsvik

Fler långtidsarbetslösa 2018

1 352 ålänningar var arbetslösa någon gång under 2018. Det är en minskning med fem personer jämfört med 2017.

Men antalet långtidsarbetslösa ökade i stället med sju personer, skriver Ålands statistik- och utredningsbyrå (Åsub) i en ny rapport.

Enligt Åsubs arbetslöshetsstatistik från 2018 var 543 personer, 237 kvinnor och 306 män, arbetslösa eller permitterade i slutet av året.

Enligt individdata från arbets- och näringsministeriet hade 92 personer varit arbetslösa hela året, varav 37 kvinnor och 55 män. Det är en ökning med sju personer sedan 2017.

Undersökningarna visar också att personerna som varit arbetslösa hela 2018 hade en högre genomsnittsålder (49,7 år) jämfört med dem som var arbetslösa i mindre än ett år (38,4 år).

Läs mer i tisdagens Nya Åland!