DELA
Foto: Jonas Edsvik

8,5 procent arbetslösa i mars

Den relativa arbetslösheten i mars  är 8,5 procent, i jämförelse med 3,6 procent i fjol. Bland kvinnor ligger talet på 7,7 procent, för män 9,2 procent.

Det här meddelar Åsub i en rapport som konstaterar att den nuvarande coronaepidemin och påföljande restriktioner har stora konsekvenser för den åländska sysselsättningsläget. Situationen kan liknas med 90-talets recession.

I huvudsak är det antalet permitterade som ökat. Framför allt har antalet permitterade ökat i Mariehamn (med 428 personer jämfört med mars 2019).

Av de arbetssökande i mars är nu 33 procent permitterade, 32 procent arbetslösa och 18 procent i arbete. 7 procent är utanför arbetskraften (till exempel sjukskrivna) och resterande är i sysselsättningsfrämjande utbildning, förkortad arbetsvecka, sysselsättningsstöd med mera.

Arbetslösheten bland unga under 25 år har ökat till 12,6 procent, jämfört med 5,9 procent i fjol.