DELA
Foto: Erkki Santamala<07_Bildrubrik>FÅR HYRA Här på naturbruksskolans område kan det finnas plats i rektorsbostaden för en flyktingfamilj.

Fler flyktingar till Jomala

Alla i Jomala fullmäktige är beredda att ta emot fler flyktingar.

– Kommunstyrelsen har fått i uppdrag att utreda det, säger fullmäktiges ordförande Roger Slotte.
Utökad flyktingmottagning togs upp som ett extra ärende på fullmäktigemötet i tisdags.

– Beslut har redan fattats om att Jomala ska ta emot en kvotflyktingfamilj som NMT-centralen i riket väljer ut. Men på mötet tyckte alla fullmäktigeledamöter att man måste göra vad man kan för flyktingarna i det här akuta läget och därför finns det beredskap att ta emot flera, antingen kvotflyktingar eller asylsökande via Finland, säger Roger Slotte.

Inget antal har slagits fast men enligt Slotte är det tal om ett tiotal flyktingar utöver den första familjen.

– Fullmäktige var för att utreda flyktingmottagningen och kommunstyrelsen har fått i uppdrag att ta reda på vad som gäller. Sedan tas frågan upp i fullmäktige igen.

Men det finns ett bekymmer, säger han – bristen på kommunala bostäder som flyktingarna kan bo i.

Ett förslag som man har fört på tal i kommunen är den tidigare rektorsbostaden som står tom i före detta Ålands naturbruksskola som ägs av landskapet. I går meddelade social- och hälsovårdsminister Carina Aaltonen att man är villig att hyra ut rektorsbostaden för flyktingmottagning.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!