DELA
Foto: Stefan Öhberg

Finström 1,2 miljoner på minus 2019

Minus 1.257.552,91 blev årsresultatet för Finströms kommun 2019, konstaterade kommunstyrelsen på sitt senaste möte. Inför nästa år vill styrelsen ha en konsekvensanalys av en 5 procents minskning av budgetramen.
Kommunstyrelsen föreslår att räkenskapsperiodens årsresultat omförs till att belasta det fria egna kapitalet, och att behovet av tilläggsanslag i innevarande års budget uppmärksammas.