DELA

Fem omröstningar om budgetförslaget

Finans- och näringsutskottet i lagtinget har gett sin syn på den fjärde tilläggsbudgeten för 2022. Utskottet omfattar förslaget och föreslår att alla femton budgetmotioner förkastas. Oppositionen har lämnat fem reservationer till beslutet.

I betänkandet skriver utskottet att Ålandsdelegationen fastställt avräkningsbeloppet och skatteavräkning för 2021 och att Åland får ytterligare 11,9 miljoner tillbaka. Att summan inte finns med i tilläggsbudgetförslaget beror på att det finns en princip om att de budgeteras först när Ålandsdelegationens beslut fastställts av presidenten.

Utskottet uttalar sig också om ÅMHM och menar att myndigheten borde ha möjlighet att använda sig av nettobudgeteringsprincipen, likt andra myndigheter, för att smidigt utnyttja sina resurser när man ska hantera de stora processer som krävs för den framtida utbyggnaden av havsbaserad vindkraft.

Utskottet har röstat om fem av budgetmotionerna, i alla fall har oppositionen, i olika konstellationer, reserverat sig mot regeringsblockets beslut. John Holmberg (Lib) och Stephan Toivonen (ÅLD) reserverar sig mot beslutet att förkasta Lib-motionen om budgetdisciplin. Samma duo reserverar sig mot förkastande om Lib-förslaget att konkurrensutsätta vägunderhållet. Gällande S-motionen om att skadeståndet för uppsägningen av laddhybridavtalet borde nämnas i budgetförslaget har John Holmberg och Nina Fellman (S) reserverat sig mot majoritetens beslut om förkastande. Alla tre oppositionspolitiker har reserverat sig mot förkastandet av förslaget om att under det här året analysera Ålands sjösäkerhetscentrums långsiktiga ekonomiska förutsättningar. John Holmberg reserverar sig ensam mot beslutet att förkasta hans förslag om att avsätta 10 miljoner av de 17,5 miljoner i särskilt bidrag till en Paf-fond.

I dag måndag ska lagtinget fortsätta, och sannolikt avsluta, behandlingen av budgetförslaget.