DELA

Presidiet läxar upp Toivonen

Lagtingets presidium har skickat ett mejl till Stephan Toivonen för att påminna honom om att uppträda ”sakligt och värdigt”.
– Det är inte särskilt vanligt, säger lagtingsdirektör Susanne Eriksson.

”Nu har kvinnorna plockat fram tiggarstaven, tagit på sig offerkoftan och raggsockorna för att be om allmosor. Men ni klär inte i offerkoftor, ni klär nog bättre i högklackat där ni sitter framför oss som tre lockande sirener för att försöka förtrolla oss med er sång.”
Det konstaterade Toivonen från talarstolen under måndagens debatt om Nina Fellmans (S) åtgärdsmotion om tillgång till kostnadsfria mensskydd.

Det föranledde en diskussion i presidiet och nu har lagtingsdirektören Susanne Eriksson på deras begäran mejlat Toivonen för att påminna honom om lagtingsordningens regler.

– Bestämmelserna talar om värdighet och saklighet. Det är alltid en bedömningsfråga om en lagtingsledamots anförande uppfyller detta eller inte. Den här gången gjorde presidiet bedömningen att (Toivonens anförande reds. anm) inte uppfyllde alla delar.

Om han bryter mot ordningen igen kan han få varning eller utestängas.

I mejlet står bland annat att Toivonens anförande inte ”till alla delar motsvarade lagtingordningens krav på saklighet, värdighet och respekt för andra lagtingsledamöter. Anförandet är inte heller ägnat att främja lagtingets värdighet.”