DELA
Foto: Stefan Öhberg

Färre än varannan har förtroende för blivande regering

45,9 procent av 808 deltagare i Åland Gallup uppger att de har förtroende för den kommande regeringen.
Nästan var tredje HI-väljare svarar nekande.