DELA

Delat om tullhus-förslag

Borde landskapet satsa skattemedel på ett tullhus som ska sköta intullningen av alla varor? Ålänningarna som deltar i Åland Gallup är delade i frågan.

Flera partier har i sina valprogram fört fram tanken att framför allt företagarnas problem med skattegränsen – om inget annat hjälper – kunde lösas med att låta exempelvis Åland Post starta ett tullhus som hanterar intullningen av varor till Åland.

Nya Åland ställde en fråga om vad deltagarna i Åland Gallup tänker om idén, om landskapet ska satsa skattemedel på en sådan lösning?

Svaret är ytterst tudelat. 38 procent av deltagarna tycker att det är en bra idé och svarar ja, medan så gott som lika många, 39 procent, svarar nej. 23 procent kan inte ta ställning till förslaget.

MSÅ positiva

Förslagen om tullhus har förts fram av Moderaterna och Hållbart initiativ. Bland de moderata väljarna får förslaget ett starkt stöd. 61 procent av de som i dag skulle rösta på Moderaterna tycker att förslaget om skattefinansierat tullhus är bra. 25 procent tycker inte förslaget är bra och 14 procent kan inte ta ställning.

Det är lika många positiva som bland företagarna i gallupen. 60 procent av dem som uppgett att de är företagare tycker idén om tullhus är bra. 32 procent svarar nej och 9 procent kan inte ta ställning.

HI-väljarna är snäppet mer positiva än genomsnittet till förslaget. 45 procent svarar ja på frågan, men hela 41 procent svarar nej, medan 14 procent inte kan ta ställning.

Även av Centerns väljare svarar 45 procent ja på frågan, medan liberala och obundna väljare svarar mer likt genomsnittet.

Socialdemokratiska väljare skiljer ur. Bara 20 procent av de som i dag uppger att de skulle rösta på Socialdemokraterna tycker förslaget är en bra idé och svarar ja. 42 procent svarar nej och 37 procent kan inte ta ställning.

Tycker du att landskapet ska satsa skattemedel på ett tullhus som ska sköta intullningen av alla varor?

Ja 38 procent

Nej 39 procent

Kan inte ta ställning 23 procent