DELA
Foto: PRIVAT<07_Bildrubrik>STÖRANDE? Fårlortar på gravstenarna på Prästö upprör besökare. Museibyråns ansvariga ser det knappast som ett problem.

Fårlort på gravar upprör besökare

– Vi är många som tycker illa om att får tillåts gå fritt på Prästö begravningsplatser, säger Raili Frank.

Men museibyrån ser inte det som ett problem.

– Boskap har sedan gammalt betat på begravningsplatser, heter det.
Raili Frank, som tidigare varit anställd vid musiebyrån, har kontaktat Nya Åland med en störande företeelse hon anser sig dela med flera besökare: Får tillåts sedan ett par år tillbaka gå lösa på Prästö på den gamla ortodoxa begravningsplatsen vid Kilsviken och de smutsar naturligtvis också ner gravstenarna.

– Det är estetiskt fel med djur bland gravar, säger Raili Frank. Jag har protesterat på alla möjliga håll, men inget görs. Djurs spillning ska inte finnas bland ljus och blommor på gravarna.

Överantikvarie Marita Karlsson vid Museibyrån ser inte detta som ett stort problem.

– Det är bra att besökare har synpunkter på Prästö, men att fåren går lösa vid Kilsviken borde inte vara så störande, det kanske har betydelse hur urban man är, om man störs på spillningen.

Enligt Marita Karlsson tog stängslet bort för att det var förfallet.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!