DELA
Foto: Ålands landskapregering

Pontonbro köps till Bomarsund

En pontonbro är nästa steg för brobygget mellan Bomarsund och Prästö.

Totalkostnaderna för den nya Bomarsundsbron inklusive den tillfälliga bron kan bli mellan 6,5 och 7 miljoner, säger projektchefen Ian Bergström vid landskapets infrastrukturavdelning.

Nu inleds upphandlingen för pontonbron, som blir enkelriktad.

– Vi har jobbat med kulturbyrån för att hitta ett läge som är okej. Pontonbron ska gå snett över sundet. På Bomarsundssidan finns en liten halvö söderut som är ganska låg. Trafiken ska gå ut på den och sen snett över mot Prästö i nordostlig riktning.

Pontonbron är inte så bred att trafik i båda riktningarna blir möjlig.

– Den blir enkelriktad, som bron är i dag.

Den tillfälliga bron ska senare kunna användas vid andra brobyggen och reparationer.

Klart till 2022

Målsättningen för den nya Bomarsundsbron, som också blir en bågbro, är att den ska vara klar om tre år.

– Dagens bro är gammal och den har bärighets- och beständighetsproblem. Så det börjar bli bråttom.

Bredden blir drygt nio meter med dubbelriktad trafik och en gång- och cykelbana.