DELA
Foto: Kiki Alberius-Forsman

Sverige höjer farledsavgifterna

Sjöfartsverket i Sverige går in för att höja farledsavgifterna för sjöfarten i den omfattning som tidigare diskuterats. Det här trots att svenska regeringen får ökat anslag med 220 miljoner kronor nästa år.