DELA
Foto: Fredric Häggblom

Förslag om Medis framtid inlämnat

Ett flerårigt avtal mellan landskapsregeringen och Mariehamns stad. Det föreslår arbetsgruppen som sett på hur verksamheten vid Medis, Medborgarinstitutet, kan finansieras.