DELA

Den fria bildningen är en allmän ansvarsfråga

Med förundran läser jag John Holmbergs senaste attack mot den fria bildningen. De gångna åren har han öst galla över ömsom Medis och ömsom ABF-Ålands verksamhet. I samma veva har han passat på att misskreditera Socialdemokraterna.

I sin senaste insändare påstår Holmberg att Medis kursutbud inte uppfyller kraven på rättvis behandling av föreningar. Också detta är enligt Holmberg Socialdemokraternas fel. Att körer och föreningar håller kurser inom ramen för Medis verksamhet är inte något nytt. Det är fråga om utbildning av körsångare och all utbildning leds av en utbildad ledare.

Kursutbudet tas fram genom ett demokratiskt förfarande. I alla kommuner finns en kontaktperson som fångar upp kursönskemål. Av alla kurser som erbjuds i kurskatalogen förverkligas de som får ett tillräckligt antal deltagare. Holmberg politiserar detta förfarande genom att hetsa om att ”Socialdemokraterna trixar och fixar”.

John Holmberg har givetvis rätt att föra fram vilka åsikter som helst om den fria bildningsverksamheten men en viss konsekvens anser jag ändå att man måste kräva av en lagstiftare och parlamentariker. Om Holmberg ska leva upp till sina höga ideal borde han också granska Mariehamns stads kultur- och fritidsnämnd som finansierar en halvtidsanställd person för Kulturfestival på Åland r.f. som arrangerar Mariehamns litteraturdagar. Ingen annan kulturförening i staden åtnjuter samma förmån.

Landskapsregeringen fördelar årligen stora belopp till den ideella sektorn. Visa föreningar kan kontinuerligt räkna med betydande belopp för att anställa en verksamhetsledare och till och med annan personal medan de flesta får jobba och streta på enbart med frivilliga arbetsinsatser.

Detta är exempel på att det råder olika behandlingar av föreningar. Kravet på lika behandling av föreningar är med andra ord ingenting som enbart berör Medis om man som Holmberg tycker att det är en viktig politik fråga. Det är kanske så att Holmbergs egentliga syfte med all överdriven kritik av det fria bildningsväsendet är att komma åt Socialdemokraterna.

Att Socialdemokraterna försvarar den fria bildningen i vått och torrt är ideologiskt helt väntat. Fri bildning grundar sig bland annat på jämlikhetstanken om allas rätt och möjlighet att erhålla kunskap, bildning och en meningsfull fritid.

Att Sara Kemetter försvarar körsångens förutsättningar att utvecklas inom ramen för Medis verksamhet är ansvarfullt och följdriktigt eftersom hon är ordförande för Ålands sång- och musikförbund. Allt annat skulle förvåna.

Under långa tider har också Liberalerna försvarat den fria bildningen. John Holmbergs aggressiva och politiserande kritik av den fria bildningen slår förstås över på hela det liberala partiet som utan invändningar tiger still.

Den fria bildningens värden är minst lika viktiga för den liberala som den socialdemokratiska ideologin. Det fria bildningsväsendet behöver försvaras, utvecklas och nå nya målgrupper för att fullt ut vara den demokratiska kraft i vårt samhälle som behövs för att bilda front mot den okunskap och de fördomar samt de extrema politiska åsikter som idag hotar våra nordiska demokratier.

Att ständigt ifrågasätta och nedvärdera den fria bildningens betydelse som John Holmberg sysslar med är inte bara skadligt för den fria bildningens fortsatta verksamhet utan det skadar hela vårt samhälle och dess demokratiska grundvalar.

BARBRO SUNDBACK (S)

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp