DELA
Foto: Päivi Mattila
Nyans rapportering förra veckan om ett djurskyddsbrott i tingsrätten som inbegrep ett läkarintyg om att den tilltalade borde slippa "medial bevakning" har gett upphov till många frågor. Vilken typ av intyg kan utfärdas av läkare? Och varför sekretessbelades delar av rättegången?

Fältet ”fritt” för läkarintyg i rätten

Nyans rapportering i torsdagens tidning från en rättegång beträffande ett djurskyddsbrott – där vittnesförhöret sekretessbelades – har väckt frågor hos läsarna. Ska man verkligen kunna slippa offentlighet genom att uppvisa ett läkarintyg på att man inte tål ”medial bevakning”? Och får läkare ens skriva sådana intyg?