DELA
Foto: Maija Pelli<07_Bildrubrik>EN MILJON Så stor blir den årliga inbesparingen om andelslaget Ålands skogsägarförbund och aktiebolaget Carl Rundberg fusioneras, räknar förespråkarna med. Bilden på skogsmaskinen togs i ett annat sammanhang.

Extra infomöte för skogsägarna

Nästa vecka kallas de nästan tusen andelsägarna i Ålands skogsägarförbund till ett informationsmöte där planerna på fusion med Carl Rundberg ab ventileras.

– Vi räknar med att spara ungefär en miljon euro per år.
Det säger Sven-Olof Karlsson, styrelseordförande i skogsägarförbundet.

– Jag är initiativtagare till den planerade fusionen. Det sticker jag inte under stol med.

Han förklarar att orsaken till att han och andra vill ha ett samgående i det nya aktiebolaget Ålands skogsindustrier är att man vill spara in på kostnaderna. Både skogsägarförbundet och Rundbergs har investerat i sågar och flis-, impregnerings- och hyvelanläggningar.

– Vi har räknat på synergieffekterna av en sammanslagning och landar på en inbesparing på cirka en miljon per år, pengar som kommer alla till godo. Det ska bli en win-winsituation för både skogsägarförbundets andelsägare och Rundbergs aktieägare.

Om fusionen går igenom sker aktietilldelningen i det nya bolaget i förhållande till det man tidigare satsat.

– Det finns inget fult spel bakom planen, det vill jag bestämt tillbakavisa. Det hade varit bra om vi kunnat informera andelsägarna tidigare, men det har inte varit möjligt för att Finansinspektionen håller oss i strama tyglar.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!