DELA
Foto: Maija Pelli

Stor majoritet för skogsfusion

En stor majoritet, 86 procent, av de drygt 200 andelsägarna i Ålands skogsägarförbund som var på plats på dagens stämma röstade för planerna på en fusion med aktiebolaget Carl Rundberg.

Omröstningen gällde egentligen endast ändringen av stadgarna och delningen av bolaget som möjliggör fusionen, men alla är helt införstådda med att målet är en sammansmältning av andelslaget och aktiebolaget.

En del frågor och kritiska synpunkter uttalades under mötet, men omröstningen visar att fusionsplanerna har starkt stöd. 174 av de närvarande andelsägarna var för stadgeändringen medan 28 var emot. Delningen av bolaget krävde ingen omröstning.

Läs mera i Nya Åland i morgon.