DELA
Foto: Stefan Öhberg<07_Bildrubrik>STORT INTRESSE Många av skogsförbundets medlemmar kom för att få information om den planerade fusionen.

Stor misstänksamhet mot fusionsplanerna

Hur mycket skogsägarförbundets ledning än försvarade samgåendet med Rundbergs lyckades man inte övertyga alla som kom till stormötet i går kväll.

En åsikt som fördes fram var att Rundbergs måste in med en större andel.
Det var fullsatt till sista stol i går kväll då ledningen för Ålands skogsägarförbund hade kallat sina medlemmar till ett informationsmöte om planerna att gå samman med Carl Rundberg ab.

Från ledningens sida betonade man bland annat att alla inom både styrelsen och förvaltningsrådet är eniga om att fusionen behövs. I det nya gemensamma bolaget kommer man att utgå från skogsägarnas intressen och bästa och man betonade också att värderingen av Rundbergs är ytterst omsorgsfullt gjord och att skogsägarförbundet inte kommer att förlora på affären.

Synergieffekterna med en fusion, som till exempel halverade avskrivningar, inbesparingar i driftskostnader och stordriftsfördelar, blir sannolikt så stora att det, enligt ledningen, vore direkt dumt att inte gå samman i en tid när marknaden är så osäker som den är.

Men trots att flera ur ledningen förespråkade en fusion var många fortsatt misstänksamma mot planerna.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!