DELA
Foto: Stefan Öhberg

Experter analyserade vattentäkter

Forskare från Åbo yrkeshögskola presenterade i går sin analys av Långsjöns och Markusbölefjärdens tillstånd. De kunde bekräfta att tillflödet av näringsämnen är alltför högt.
Ålands vatten höll igår ett seminarium under rubriken Vårt gemensamma dricksvatten. En av punkterna på programmet var Åbo yrkeshögskolas presentation av en tillrinningsområdesanalys av Långsjön och Markusbölefjärden, och en plan för hur tillflödet av näringsämnen skulle kunna reduceras.

Ålands vattens vd Christian Nordas säger att det alltid är värdefullt när forskare och sakkunniga som använder moderna beräkningsmodeller kan bidra till faktaunderlaget.

– Visst har vi kunnat säga en del själva, men det är alltid bra att få hjälp utifrån. De visar att tillflödet av näringsämnen i sjöarna är alltför högt, att medelbelastningen är för hög för att sjöarna ska må bra.

Ett viktigt första delmål är nu att få bort 10 procent av fosfortillflödet, som härstammar från bland annat åkermark.

– Har du bara skog och berg som omger sjöarna så mår de bättre, säger Christian Nordas.

Experterna från Åbo yrkeshögskola har lagt fram förslag på åtgärder som borde genomföras för att skona sjöarna.

– De har satt upp 10–15 enskilda punkter. Vissa blir lättare att genomföra än andra, säger Christian Nordas, och tillägger:

– Sedimenteringsdammar är den största enskilda åtgärden, som jag ser det. Expertgruppen har förslag på platser som vore bäst för sjöarna, men vi behöver en bra diskussion med markägarna om dammarna. Förändringen kommer ju inte på bara ett år, och därför måste vi komma igång med de här sakerna snabbt.

Läs mer i torsdagens Nya Åland!