DELA
Foto: Lauri Santamala
Ålands självstyrelse behöver få skydd mot grundlagens effekter. Det är en av de knäckfrågor som ännu finns kvar att lösa i förhandlingarna om en ny självstyrelselag, säger kansliminister Harry Jansson (C).

Vicelantrådet: Åland måste få skydd mot grundlagen

Finlands regering planerar att ge över ett förslag till ny självstyrelselag i januari 2021.