DELA
Foto: Joakim Holmström

Professor om JO-vägran: Grundrättighet har företräde

Man kan inte ställa lagstiftningsbehörigheten för Åland framför individens grundläggande rättigheter. Däremot är det inte fel att skriva in Justitieombudsmannens (JO) befogenheter att utöva tillsyn på Åland i den nya självstyrelselagen.
Det säger Markku Suksi, professor i offentlig rätt på Åbo Akademi, om vice lantrådet Harry Janssons (C) beslut att inte lämna uppgifter till JO.