DELA
Foto: Stefan Öhberg<07_Bildrubrik>EXTRA PENGAR EU-parlamentariker Nils Torvalds och tre av hans C-kolleger vill att EU kompenserar mjölkproducenterna för deras förluster.

EU-förslag om stöd för mjölk

Hundra miljoner euro extra till mjölkproducenterna.

Det vill finländska EU-parlamentariker driva igenom.
Nils Torvalds (SFP), Hannu Takkula (C), Anneli Jäätteenmäki (C) och Paavo Väyrynen (C) vill att EU hjälper mjölkproducenterna ekonomiskt.

De fyra Europaparlamentarikerna har lämnat in ett ändringsförslag till EU:s budget för 2016 som innebär 100 miljoner euro extra för att förbättra förutsättningarna för mjölkproducenterna.

– Som bakgrund finns EU:s beslut om att fortsätta de finansiella sanktionerna mot Ryssland, och Rysslands motreaktion med förbud av bland annat import av livsmedel från EU. Det här har påverkat speciellt hårt de finska och baltiska mjölkproducenterna, eftersom deras export till Ryssland har varit signifikant, skriver Nils Torvalds i ett pressmeddelande..

– Frukt- och grönsaksodlarna i Europa har fått betydande stöd från EU:s budget. Därför är det inte mer än befogat att mjölkproducenterna, som lidit ännu värre av de ryska motsanktionerna, skulle få kompensation för sina förluster.