DELA
Foto: Annica Lindström

Nytt avbytarsystem får kritik i utredning

Det nya avbytarsystemet fungerar inte som det var tänkt. Nu kommer mjölkgruppen med sex förslag om hur lagen borde förändras.

– Vi kan göra förändringar i systemet för att slå vakt om den sociala hållbarheten. Det här yrket ska inte vara så tufft att ingen orkar, säger näringsminister Camilla Gunell (S).
För ett år sedan tillsattes mjölkgruppen. Den ska komma med förslag om hur landskapsregeringen kan hjälpa mjölkbönderna som hade ett ovanligt tufft år 2015 på grund av EU:s sanktioner mot Ryssland och försenade utbetalning av lantbruksstöd. Nu har gruppen utrett hur det nya avbytarsystemet fungerar och i går presenterades utredningen.

Den främsta kritiken i utredningen handlar om att mjölkböndernas sociala trygghet har försämrats sedan lagen förändrades. I praktiken betyder det att möjligheterna att vara sjuk och ledig har försämrats. Därför föreslår gruppen sex förändringar (se faktaruta).

– Fokus i förslagen ligger på social trygghet för det är där de främsta klagomålen har kommit fram, säger gruppens ordförande Sölve Högman.

Nuvarande näringsminister Gunell var lantråd i landskapsregeringen som klubbade den nuvarande lagen.

– Jag är beredd att förändra om man kan se att lagen fått konsekvenser som inte är önskvärda. Också lantbruksnäringarna ska vara socialt hållbara. Man ska ha ett sådant arbetsliv som man mäktar med och som innebär att man har rättigheten att bli sjuk och veta att det finns hjälp, säger näringsminister Camilla Gunell som mottog utredningen i går.

Läs mer i Nya Åland