DELA
Foto: Jonas Edsvik

ÅCA undersöker aktiebolagisering

Ålands centralandelslag utreder möjligheterna att ombilda andelslaget till aktiebolag.

Andelslaget har anlitat en jurist för att utreda möjligheterna.

– Det finns både potentiella fördelar och risker med en sådan ombildning och det är för tidigt att säga vart det lutar, säger styrelseordföranden Trygve Sundblom.

– Beslutet togs på ett av våra informationsmöten för ungefär en månad sedan efter att några av våra medlemmar uttryckte önskemål om att en sådan utredning skulle påbörjas, säger Trygve Sundblom.

ÅCA har tvingats sänka mjölkpriserna för att bättre på sina resultat, eftersom årets försäljning inte motsvarat prognoserna. I samband med det har också de summor bolaget betalar sina delägare och mjölkproducenter för mjölken sänkts.

En ombildning till aktiebolag skulle kunna lösa några problem, bland annat genom att föra in mer kapital

– För ägarna skulle aktier avspegla marknadsvärdet betydligt bättre än vad andelarna gör, och således vara en tillgång i balansräkningen. Samtidigt kunde ÅCA ha möjligheten att få in mer kapital och bredda ägandebasen. Idag måste man ju vara mjölkleverantör för att få vara medlem och det är inte så värst många som är det, säger Trygve Sundblom.