DELA
Foto: Ida K Jansson

Ensamförsörjare allt fattigare

Totalt 1 153 personer levde i ekonomiskt utsatta hushåll på Åland 2017.
Andel ensamförsörjarhushåll som har fått utkomststöd på Åland har totalt sett ökat sedan början av 2000-talet och Åsub flaggar för att man bör uppmärksamma barnfattigdom bättre.