DELA
Foto: Ida K Jansson
Statistiken för 2018 visar att andelen ensamförsörjarfamiljer som fick kortvarigt utkomststöd på Åland var 8,8 procent.

Ensamförsörjare allt fattigare

Totalt 1 153 personer levde i ekonomiskt utsatta hushåll på Åland 2017.