DELA
Foto: ÅSUB

1,4 miljoner euro på plus för kommunerna 2022

De åländska kommunerna redovisar nio miljoner mer i verksamhetskostnader och 0,1 miljoner mindre i verksamhetsintäkter 2022 jämfört med 2021. Det sammantagna resultatet landar på 1,4 miljoner euro. Bland annat detta framgår i Åsubs sammanställning av kommunernas bokslut för fjolåret.