DELA
Foto: ÅSUB
Åsubs enkät visar att över 40 procent av eleverna mellan årskurs nio i grundskolan och årskurs två i gymnasiet vet var de kan få tag i droger. Mellan 7 och 24 procent av eleverna i högstadiet och gymnasiet har blivit erbjudna att pröva.

Enkät visar: Nästan hälften av niondeklassarna vet någon som säljer knark

15 procent av eleverna i årskurs sju har kännedom om vem som kan sälja narkotika, motsvarande siffra för årskurs nio är 41 procent. Det visar en undersökning som Åsub och folkhälsan gjort.