DELA
Foto: Stefan Öhberg

Enkät om ditt favoritvatten

Alla ålänningar inbjuds nu att svara på en elektronisk enkät och tala om vilket havs- och kustområde som är viktigast för just dem.
Det är landskapsregeringens miljöbyrå som ligger bakom enkäten.

Tanken är att kartlägga havs- och kustområden av betydelse för ålänningarna – av betydelse för deras yrke eller fritid, kulturellt eller känslomässigt viktiga, eller av någon annan orsak värda att bevara.

Enkäten ska bidra till underlaget för en kommande havsplanering på Åland. Havsplanering beskrivs i den anslutande texten som ”en form av planering som ska främja hållbar utveckling och god vattenkvalitet i havs- och kustområden”. Alla EU-länder ska ha en havsplan senast 2021.

Landskapsregeringen uppmanar också alla som känner till viktiga naturvärden, som till exempel lekområden för fisk, att ange dem i enkäten. När man fyller i enkäten får man rita en ram runt det område man vill bevara, och lägga in en förklarande text. Det går att svara anonymt om man så vill.

Enkäten finns på https://app.maptionnaire.com/sv/5351. Ansvarig tjänsteman är Stefan Husa, projektkoordinator Pan Baltic Scope vid landskapets social- och miljöavdelning.

Läs om hårda krav i förslaget till ny vattenlag i fredagens Nya Åland!